משפט פיתגורס

משפט פיתגורס הוא משפט מתמטי הקובע כי סכום הריבועים של שתי הצלעות הקצרות יותר של משולש ישר זווית שווה לריבוע הצלע הארוכה ביותר.

פיתגורס היה מתמטיקאי שחי ביוון העתיקה. לעתים קרובות ניתן לו קרדיט על המשפט המפורסם הזה. עם זאת, לא ידוע אם הוא באמת גילה את זה או שהוא פשוט הפך את זה לפופולרי. משפט פיתגורס הוא משפט מתמטי הקובע שבמשולשים ישרים, ריבוע האלכסון (הצלע מול הזווית הישרה) שווה לסכום הריבועים של שתי הצלעות האחרות. פיתגורס היה מתמטיקאי שחי ביוון העתיקה. לעתים קרובות ניתן לו קרדיט על המשפט המפורסם הזה. עם זאת, זה לא ידוע אם הוא באמת גילה את זה או שרק עשה את זה פופולרי. 

משפט פיתגורס הוא משפט מפורסם בגיאומטריה הקובע כי סכום הריבועים של שתי הצלעות הקצרות יותר של משולש ישר זווית שווה לריבוע הצלע הארוכה ביותר, הנקראת הירוק. ניתן לכתוב את המשפט כמשוואה: a^2 + b^2 = c^2 כאשר "a" ו-"b" מייצגים את האורך של שתי צלעות, ו-"c" מייצגת את הצלע מול הזווית הישרה . משפט פיתגורס נגזר מהנחותיו של אוקלידס. ההנחות של אוקלידס הן קבוצה של חמש הנחות המשמשות להוכחת משפטים בגיאומטריה. . ניתן לגזור את משפט פיתגורס מההנחה החמישית שאומרת "קו ישר חוצה מעגל בשתי נקודות". משפט פיתגורס נקרא על שמו של המתמטיקאי היווני פיתגורס. מי שהוכיח לראשונה את המשפט. ניתן לגזור את משפט פיתגורס מההנחה החמישית שאומרת "קו ישר חוצה מעגל בשתי נקודות". משפט פיתגורס נקרא על שמו של המתמטיקאי היווני פיתגורס שהוכיח לראשונה את המשפט. 

משפט פיתגורס הוא יחס בגיאומטריה האוקלידית בין שלוש הצלעות של משולש ישר זווית. המשפט קובע כי ריבוע התחתון (הצלע המנוגדת לזווית הישרה) שווה לסכום הריבועים של שתי הצלעות האחרות.

למדו גם את נוסחת השורשים